Discerning the Spirit(s)
396 Pages
English

Discerning the Spirit(s)

-

Description

Efforts to construct a Christian theology of religions have inevitably stumbled on the Christian scandal of particularity--the historical Jesus of Nazareth. What, however, if we began by focusing on the universal presence and activity of God in the world as symbolized by the Holy Spirit? Yong develops just such a pneumatological approach to religions, drawing, by way of resource, on the Pentecostal-charismatic experience of the Spirit. This book thus invites Pentecostals, charismatics, and other Christians to conceive of how a pneumatological approach to religions can invigorate the wider ecumenical conversation. At the same time, it also brings recent Pentecostal-charismatic scholarship into dialogue with a broader audience, including those interested in philosophical theology, world religions, global spiritualities, and comparative religion and theology.

Subjects

Informations

Published by
Published 08 March 2019
Reads 0
EAN13 9781725240742
Language English
Document size 42 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

A creative combination of testimony, istory, pilosopy, and teology, Dis-cerning te Spirit(s) is at times callenging and stretcing reading but always rewarding and wortwile . . .. [Yong’s] is not a naïve or nostalgic teology of religions but a practical, workable, and fully Pentecostal approac.
— T O N Y R I C H I E , T H E P N E U M A R E V I E W
Yong’s work is important bot for its balanced yet creative originality in tack-ling a major topic
— B O B R O B I N S O N , PAC I F I C A
In tis work Yong demonstrates tat Pentecostal teology as indeed come of age
— D O NA L D L . G E L P I , S J, P N E U M A : T H E J O U R NA L O F T H E S O C I E T Y F O R P E N T E C O S TA L S T U D I E S
Yong draws impressively on contemporary teology as well as Pentecostal experience and teory to lay out wat e means by a Spirit-oriented approac to religions
— PAU L F. K N I T T E R , R E L I G I O U S S T U D I E S R E V I E W
his carefully developed survey and argument, from a pneumatological perspective, is an important contribution to tis debate [in teology of reli-gions]. . . his text will be an important, if controversial, contribution to te field of Pentecostal studies
— J E F F G R O S , I N T E R NAT I O NA L R E V I E W O F M I S S I O N
Wipf and Stock Publishers 199 W 8th Ave, Suite 3 Eugene, OR 97401 Discerning the Spirits A Pentecostal-Charismatic Contribution to Christian Theology of Religions By Yong, Amos Copyright©2000 by Yong, Amos ISBN 13: 978-1-5326-6998-9 Publication date 11/5/2018 Previously published by Sheffield Academic Press, 2000
Péacé o é 2018 Rép Eo
ï FînîsHed THe FîrsT at o ŝ book, my PD éŝŝ compLéé a Boŝo Uvéŝy a pubLŝé  2000,  é aLL o 1998, wéy yéaŝ ago aŝ o é mé o my wg ŝ éw péacé o Wp & Sock’ŝ ép éo. ï avé ŝcé pubLŝé a Léaŝ wo oLLow-up voLuméŝ o ŝ oé—Beyond te Impasse: Toward a Pneumatological heology of Religions(Baké Acaémc, 2003) aHospitality and te Oter: Pentecost, Cristian Practices, and te Neigbor(Obŝ, 2008), o o méo a my goo é a Cuc o Go bŝop a éoLoga, oy Rcé, aŝ aLŝo pubLŝé wo mpoa a mpéŝŝvé bookŝ  é ŝamé aéa  é évég écaéŝ—ŝo wy  ï coŝé o Wp & Sock’ŝ équéŝ o maké é book avaLabLé aga? wo ŝéŝ o ééLaé éaŝoŝ covcé mé o éŝpo aImavéLy. ŝ, wLé oŝé wo avé oLLowé my wok  éoLogy o éLgoŝ aŝ évéLopé  wa ŝ ééé o abové kow a éé avé béé ŝomé oabLé ŝtŝ  my appoac,  ŝ aLŝo ué o ŝay a éé aé ŝomé u-améaL uoŝ oucé  é ogaL ŝŝéao a comé o uLLé lowég aLog a Léaŝ oé o é ajécoéŝ caé by mé aŝ a é PD ŝué. Yéŝ, ï avé ŝté om a moé ŝpécicaLLy péumaoLogcaL appoac o oé a ŝ moé obuŝLy aa,  pa bécauŝé é éaLé éfoŝ o ovécomé wa ï caLLé é cŝoLogcaL mpaŝŝé o éoLogy o éLgoŝ waŝ aLwayŝ éŝgé o opé up ŝpacé o a moé cLy aa égagémé a  pa bécauŝé é po waŝ évé o évéLop péuma-oLogy  ŝoLao bu aŝ béé om é bégg o égagé é éé éoLogcaL Laŝcapé péumaoLogcaLLy;  ŝ o a é cŝoLogcaL mpaŝŝé waŝ wogLy cocévé o a  aŝ béé compLééLy ovécomé, bu a éé aé may ŝaégc wayŝ o égoag ŝ éa a my ow wok éxbŝ évéLopmé o ŝéLéc aLéavéŝ acoŝŝ a péuma-oLogcaL ŝpécum. ï avé aLŝo mové om a moé pLoŝopcaLLy o-éé péumaoLogcaL éoLogy o éLgoŝ o oé a coéLaéŝ éoLogy
P r e f a c e t o t  e  0  8 R e p r i n t E d i t i o n
(péumaoLogy  ŝ caŝé) a paccé, uŝ aŝog o compLééLy bu évééLéŝŝ appécabLy om abŝac a ŝpécuLavé coŝéaoŝ ofé éLgoŝ o moé cocéé aaLyŝéŝ o éacgwitoŝé  oé aŝ. ï ŝ o a ï ow k pLoŝopcaL omŝ o éoLogcaL éaŝog aé appopaé o ŝécoay bu aé a ï avé aémpé o éxpLcaé moé éépLy é méag o ŝuc coŝéaoŝ a éŝé évabLy Léa o é éaLm o paccé coécé o a o bucaé om éoy (é méag o ay ŝaémé ŝ cLaié  ŝ éfécŝ a paccaL béagŝ, aŝ é pLoŝopé CaLéŝ Saéŝ Pécé’ŝ pagmac maxm ŝuggéŝŝ, wc é cLamé o avé évé om Jéŝuŝ’ ŝaémé: “by é uŝ you ŝaLL kow ém”). Somé o é ugéŝ  éŝé écoŝ avé béé  éŝpoŝé o é ccaL écépo oDiscerning te Spirit(s), wc ŝ pécŝéLy oé o é majo bééiŝ o éoLogcaL pubLcao: o ŝéé ow oé’ŝ éaŝ aé écévé a o cLay a ajuŝ aŝ ééé  uég quy a co-véŝao. hé ogog avaLabLy o ŝ éŝŝ béé aLLowŝ écogo o é wayŝ  wc ou kg évabLy évéLopŝ. Yé, aga, aLoug é Laé évéLopméŝ avé o béé ŝgica, é majo uŝ  éLag éoLogy o éLgoŝ o compaavé éoLogy ugé Discerning te Spirit(s)ŝ oé a émaŝ mpoa  my péŝpéc-vé, bo o égagg w oé aŝ  é wéy-iŝ céuy a o é Cŝa éoLogcaL éépŝé moé boaLy ŝpéakg. ï éoLogy o éLgoŝ élécŝ abou é aué o oé aŝ om a éoLogcaL péŝpéc-vé, compaavé éoLogy ŝ a éxécŝé  éoLogcaL éléco va aa-LycaL a ccaL éaco béwéé wo o moé éLgouŝ aoŝ. ï 2012, ï pubLŝé wo bookŝ  compaavé éoLogy—Pneumatology and te Cristian-Buddist Dialogue: Does te Spirit Blow troug te Middle Way?(BLL’ŝ Suéŝ  Syŝémac héoLogy ŝééŝ, voLumé 11), ahe Cos-mic Breat: Spirit and Nature in te Cristianity-Buddism-Science Trialogue (BLL’ŝ PLoŝopcaL Suéŝ  Scécé & RéLgo ŝééŝ, voLumé 4)—bo o wc wéé abou wo écaéŝ  é makg, w a éw o é ma éaŝ aLéay écapŝuLaé  my ocoaL ŝŝéao. ALoug ï avé o éué o puŝ é ŝcuŝŝo  compaavé éoLogy ué, ï éma covcé a ay vabLé coŝucvé Cŝa éoLogy o é oéŝééabLé uué wLL éé o bé éŝŝéaLLy  compaavé aLogué w oé aŝ. Discerning te Spirit(s)caŝ é compaavé éépŝé om my péŝpéc-vé aŝ a péécoŝaL a péumaoLogcaL éoLoga. hé ŝéco éaŝo o kéépg ŝ book  p ŝ bécauŝé  é-capŝuLaéŝ é péécoŝaL a péumaoLogcaL pLaom of o wc my
P r e f a c e t o t  e  0  8 R e p r i n t E d i t i o néoLogcaL pojéc aŝ ŝpug. ï béga aŝ a PéécoŝaL éoLoga—o-cé éé é capaLzao—ŝcé, aŝDiscerning te Spirit(s) ocuméŝ, ï aémpé o k w a ou o é ŝpuaLy o é movémé a uué mé  é a. ï avé ové é yéaŝ, owévé, ŝté  wo ééLaé ŝéŝéŝ: aLLy a qué ŝoo até my ocoaL ŝuéŝfromPéécoŝaLto péécoŝaL (océ: o capaLzé), é Laé cavé o é ac a may oé cucéŝ a movéméŝ aé caŝmac bu o  é ŝamé way aŝ é AŝŝémbLéŝ o Go (my éomao) ŝ, a a ï wŝé o bo égagé w a pomp éoLogcaL éléco am oŝé w ŝ aŝ éxpag cué o woL Cŝay; a moé gauaLLy a ové mé—moŝ éxpLcLy a éxpaŝvéLy acuLaé  myhe Hermeneutical Spirit: heological Interpretation and te Scriptural Imagination for te 21st Century(Caŝcaé Bookŝ, 2017)—fromPéécoŝaL toPéécoŝ, gLgg my évé éépé émbacg a oégoug o é Day o Péécoŝ aŝ o uaméaL mpo, o juŝ ŝuboaé o, é Cŝ évé o Cŝa éoLogcaL ŝéL-uéŝag. Somé w é PéécoŝaL movémé wo évé om é ŝa avé ou my appoac oo pLoŝopcaL aLwayŝ avé quéŝoé é égéé o wc ï ca bé co-ŝéé a PéécoŝaL éoLoga (capaLzé) a om a péŝpécvé avé pécévé  ŝupŝg a my ajécoy aŝ aké é couŝé a  aŝ, away om a cké om o PéécoŝaL égagémé owa a moé gééc ypé o péécoŝaL o caŝmac péŝpécvé. Oéŝ, owévé, éŝpécaLLy bu o oLy oŝé o wom é wok o é Sp o Péécoŝ ŝ a mpoa pa o é ŝpuaLy a Cŝa a, avé appécaé my ofégŝ aŝ vg moé éŝvé a éoaL gappLg w é wok o é vé ŝp a é éoLogcaL LévéL a uŝ wéLcomé bo my PéécoŝaL-a-péécoŝaL éfoŝ o k oug moé éépLy a ŝo-caLLé éoLogy o é h AcLé (é oLy Sp bég é  acLé o é Ncéé coéŝŝo, até a éLaé o é aé a é So). My po ŝ a Amoŝ Yog é PéécoŝaL a péécoŝaL éo-Loga ŝ ooé  é baby ŝépŝ maéŝ Discerning te Spirit(s). O couŝé PéécoŝaL éoLogy cao bé éucé o péumaoLogy; owévé, PéécoŝaL péŝpécvéŝ ca cobué o coémpoay péumaoLogy évé aŝ é éLaboaoŝ o é Laé ŝ Log ovéué o Cŝa éoLogy aŝ a woLé. My wok aŝ évé béé oLyby-and-for-Pentecostals, bu aL-wayŝ aŝ béé moé aLog é Léŝ o aŝkg ow PéécoŝaL péŝpécvéŝ ca éc é boaé éoLogcaL covéŝao. ï ŝaé aŝkg ŝ quéŝ-o  my ocoaL ŝuéŝ, éŝuLg  é book you oL  you a,
P r e f a c e t o t  e  0  8 R e p r i n t E d i t i o n
ow a Léaŝ wéy yéaŝ Laé; ï béLévé  ŝLL ŝ éLéva o éoLogaŝ élécg CŝaLy o é éLgoŝ. ï avé ŝcé bégu o aŝk é éxac ŝamé quéŝo abou may oé opcŝ: ow ca PéécoŝaLŝ o oŝé w péécoŝaL a caŝmac éxpéécéŝ a péŝpécvéŝ a o Cŝa éLbéao o éoLogcaL méo a émééucŝ, o ŝabLy, o poLcaL éoLogy, o éoLogy a ŝcécé, o éoLogéŝ o acé-a-é-cy, o omLécŝ, o mŝŝoLogy, éc. By égagg é éLgoŝ, wc aé a muLacéé a muLméŝoaL—é.g., ŝocaL. écoomc, poL-caL, ŝpuaL, éc.—éaLy,Discerning te Spirit(s)kéépŝ avaLabLé ŝomé o é péLmay bu ouaoaL ooLŝ a opéé up a Laucé ŝ pa o éŝcpLay éoLogcaL quy a é bégg o é  mLLéum. hakŝ o Aam Mcïu o vg mé o coŝé épg ŝ wok a o aLg aLL o é éaLŝ.
Amos Yong Paŝaéa, CaLoa Sépémbé 2018