Framing the Israel/Palestine Conflict in Swedish History School ...
2 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

Framing the Israel/Palestine Conflict in Swedish History School ...

-

Gain access to the library to view online
Learn more
2 Pages
English

Description

Framing the Israel/Palestine Conflict in Swedish History School ...

Subjects

Informations

Published by
Reads 71
Language English

Exrait

Framing the Israel/Palestine
Conflict in Swedish History
School Textbooks
Michael Walls
Filosofie
doktorsavhandling
i
samhällsvetenskap
med
utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för globala studier och
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, Göteborgs universitet,
som med vederbörligt tillstånd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
läggs fram för offentlig granskning den 26 november, 2010, klockan 13:15 i
sal 220, Annedalsseminariet, Campus Linné, Seminariegatan 1, Göteborg.