Nya publikationer. nr. 12
8 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

Nya publikationer. nr. 12

-

Gain access to the library to view online
Learn more
8 Pages
English

Description

publikationer Salud y seguridad en el ira Textos de referencia Sysselsättning & socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik ger ut en publikationsserie med följande teman: "Sysselsättning och Europeiska socialfonden", "Jämställdhet mellan kvin­nor och män", "Hälsa och säkerhet i arbetet", "Social trygghet och social integrering", "Relationer mellan arbetsmarknadens parter och industriell omvandling", "Grundläggande rättigheter och åtgärder mot diskriminering". Här ges en kort beskrivning av de dokument som publicerats mellan december 2001 och maj 2002. Upplysningar om alla publikationer som generaldirektoratet har gett ut, finner du i katalogen över publikationer på vår webbplats: http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm Var får man tag i publikationerna? • Gratispublikationerna kan du få frän vårt dokumentationscenter (adressen finns nedan) eller från Europeiska kommissionens representationskontor i det land där du bor (adresser­na finns på sidan 8). Om du vill få dessa publikationer regelbundet, kan vi sätta upp dig på en e-postlista. Du behöver då fylla i en blankett som också kan beställas från generaldirektoratets dokumentationscenter. • Publikationer som inte är gratis kan beställas från något av de försäljningsställen som säljer material från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (adresser finns på sidan 7).

Subjects

Informations

Published by
Reads 14
Language English
Document size 1 MB

Exrait