Cedefop publikaties 1995
12 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

Cedefop publikaties 1995

-

Gain access to the library to view online
Learn more
12 Pages
English

Description

Q. (0 ΓΛ gratis verkoop c o Φ ■ ΗΒΗ Jongeren blz. 2 Gelijke kansen voor mannen LL Ό Permanente en vrouwen blz. 5 LU Φ beroepsscholing blz. 2 1 Regionale ontwikkeling blz. 5 Û α Kosten en financiering blz. 3 Migrerende werknemers blz. 5 ■ — LU Initiële beroepsopleiding blz. 3 Gehandicapten blz. 5 ο Beroepsopleidingssystemen/ Permanente beroepsscholing blz. 5 Ü Analyse van de α Opleiding van opleiders blz. 6 α opleidingssystemen blz. 3 Kosten en financiering blz. 7 Φ Q. Arbeidsmarktbeleid blz. 3 Beroepskeuzevoorlichting blz. 7 g Beroepsprofielen blz. 3 Initiële beroepsopleiding blz. 8 O Φ Vergelijkbaarheid van de Schriftelijk onderwijs blz. 8 LL getuigschriften van Beroepsopleidingssystemen/ vakbekwaamheid blz. 3 Analyse van de opleidingssystemen blz. 8 CM ÌU Ο Φ Uitwisseling van ervaringen blz. 3 Technologische ontwikkeling blz. 8 Û Ο Certificatie en officiële Midden­en kleinbedrijf blz. 9 ■ο en m erkenning van Arbeidsmarktbeleid blz. 9 beroepskwalificaties blz. 4 Beroepsprofielen blz. 10 O CO «? ...over het CEDEFOP blz. 4 Vergelijkbaarheid van de getuigschriften > β flash blz. 4 van vakbekwaamheid blz. 11 co flash special blz. 4 Sociale partners blz. 11 χ σ> Æ Uitwisseling van ervaringen blz. 11 Φ Bibliotheek/documentatie blz. 11 Europees tijdschrift „Beroepsopleiding" blz.

Subjects

Informations

Published by
Reads 10
Language English
Document size 3 MB

Exrait