CEDEFOP-Publikationer. Juli 1997
8 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

CEDEFOP-Publikationer. Juli 1997

-

Gain access to the library to view online
Learn more
8 Pages
English

Description

Û. ΓΛ Gratis Salg Φ W f O C Unge s. 2 Regionaludvikling s. 5 α> ! LL o Efter­ og videreuddannelse s. 3 Vandrende arbejdstagere s. 5 o c ■ ■■■ LU Efter­ og videreuddannelse s. 5 Omkostninger og finansiering s. 3 c Erhvervsfaglig grunduddannelse s. 3 Uddannelse af uddannere s. 6 Q ω Q. Erhvervsuddannelsessystemer/ Erhvervsfaglig grunduddannelse s. 6 ■ Maa cc LU tí Systemanalyse s. 3 Erhvervsuddannelsessystemer/ ■υ 5 O Teknologisk udvikling s. 3 Systemanalyse s. 6 φ ■ö Arbejdsmarkedspolitik s. 3 Små og mellemstore virksomheder s. 7 c 3 φ Fagprofiler s. 4 Arbejdsmarkedspolitik s. 7 Q. c (O Sammenlignelighed af de ved Fagprofiler s. 7 ι > Terminologi s. 7 erhvervsuddannelse opnåede d Q. Bibliotek/dokumentation s. 7 kvalifikationer s. 4 φ Î O Arbejdsmarkedets parter s. 4 Europæisk tidsskrift li. „Erhvervsuddannelse" s. 8 Erfaringsudveksling s. 4 Certificering og validering UJ af erhvervskvalifikationer s. 4 Û ...omCEDEFOPs.4 (Ο LU CEDEFOP info s. 4 »^­ Ε U cc * <Ν ο σ> c rf + co ι ο co y 'S Vekselkurs ECU, juli 1997: 1 ECU = 7,49697 danske kroner (DKR) o \J O) + ^ CO φ o ■3­c­Hh"j CO I c C Anfør venligst nummer og sprog for de ønskede publikationer og send bestillingskortet til CEDEFOP. 0) φ φ ■ t­a­w ,2 • • Ü 2 ••s c σ> • • φ o *•*.­^ ce tn ι V) (0 Φ ■ gaai .c "55 Ι­Juli 1997 ο Ό (B o N° de catalogue: Ό rv Q. HX­15­97­001­DA­C Ο tr O (/> Forkortelser: co ■■» (/> DA = Dansk CM Navn, fornavn τ­ DE = Tysk U> 3 η EL = Græsk Gade/vej, nr.

Subjects

Informations

Published by
Reads 15
Language English
Document size 2 MB

Exrait