SMILA
4 Pages
FrançaisEnglishEspañol
Downloading requires you to have access to the YouScribe library
Learn all about the services we offer

Description

Mode d'emploi fourni avec les produits IKEA / Guide provided with IKEA products

Subjects

Informations

Published by
Reads 153
Language FrançaisEnglishEspañol
SMILA
DANSK
DEUTSCH
NEDERLANDS
NORSK
SVENSKA
2
DANSK
Forkellige vægmaterialer kræver forskel-
lige typer beslag og rawplugs som er spe-
cielt egnede til respektive vægmaterialer.
DEUTSCH
Unterschiedliche Wandmaterialien er-
fordern unterschiedliche Beschläge. Immer
Schrauben und Dübel verwenden, die für
die Wandbeschaffenheit geeignet sind.
NEDERLANDS
Voor verschillende wandmaterialen zijn
verschillende soorten schroeven nodig.
Kies schroeven en pluggen die geschikt
zijn voor het wandmateriaal.
NORSK
Ulike veggmaterialer krever ulike typer
beslag. Velg skruer og veggplugger som
passer til det materialet de skal festes i.
SVENSKA
Olika väggmaterial kräver olika typer av
beslag. Välj skruvar och väggpluggar som
är särskilt lämpade för resp väggmaterial.
AA-31851-2
3
© Inter IKEA Systems B.V. 2001
4
AA-31851-2