#hepatitis-b-virus

21 Books
Rapid Review Microbiology and Immunology E-Book - Michael J Tan, Ken S. Rosenthal
318 Pages
Antibiotic and Chemotherapy E-Book - S. Ragnar Norrby, Richard J. Whitley, David Greenwood, Roger G. Finch
Antibiotic and Chemotherapy E-Book
S. Ragnar Norrby, Richard J. Whitley, David Greenwood, Roger G. Finch
1988 Pages
Atlas of Sexually Transmitted Diseases and AIDS E-Book - Ronald C. Ballard, King K. Holmes, Stephen A. Morse
Atlas of Sexually Transmitted Diseases and AIDS E-Book
Ronald C. Ballard, King K. Holmes, Stephen A. Morse
927 Pages
Therapy in Nephrology and Hypertension E-Book - Christopher S. Wilcox
2433 Pages
Medical Microbiology E-Book - Michael A. Pfaller, Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal
Medical Microbiology E-Book
Michael A. Pfaller, Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal
1549 Pages
Atlas of Liver Pathology E-Book - Jacob Korula, Gary C. Kanel
Atlas of Liver Pathology E-Book
Jacob Korula, Gary C. Kanel
1026 Pages
Infectious Diseases of the Fetus and Newborn E-Book - Jerome O. Klein, Jack S. Remington, Yvonne Maldonado, Victor Nizet, Christopher B. Wilson
Infectious Diseases of the Fetus and Newborn E-Book
Jerome O. Klein, Jack S. Remington, Yvonne Maldonado, Victor Nizet, Christopher B. Wilson
2590 Pages
Chronic Kidney Disease, Dialysis, and Transplantation E-Book - Mohamed H. Sayegh, Jonathan Himmelfarb
1870 Pages
Hepatitis B surface antigen variants in voluntary blood donors in Nanjing, China - Yong-lin, Yang, Qiang, Fu, Ming-shun, Zhang, Jie, Cai, Gui-ming, Ma, Zu-hu, Huang, Xu-bing,, Xu-bing, Cai
Hepatitis B surface antigen variants in voluntary blood donors in Nanjing, China
Yong-lin, Yang, Qiang, Fu, Ming-shun, Zhang, Jie, Cai, Gui-ming, Ma, Zu-hu, Huang, Xu-bing,, Xu-bing, Cai
6 Pages
Hepatitis B virus infection and replication in human bone marrow mesenchymal stem cells - Ma, Ruiping, Xing, Quantai, Shao, Lihua, Wang, Dakun, Hao, Qingzhi, Li, Xia, Sai, Lintao, Ma,, Ma, Lixian
Hepatitis B virus infection and replication in human bone marrow mesenchymal stem cells
Ma, Ruiping, Xing, Quantai, Shao, Lihua, Wang, Dakun, Hao, Qingzhi, Li, Xia, Sai, Lintao, Ma,, Ma, Lixian
8 Pages
Anti-HBV efficacy of combined siRNAs targeting viral gene and heat shock cognate 70 - Bian, Zhongqi, Xiao, An, Cao, Mingmei, Liu, Mingqiu, Liu, Shuang, Jiao, Ye, Yan, Weiyao, Qi, Zhongtian, Zheng,, Zheng, Zhaoxin
Anti-HBV efficacy of combined siRNAs targeting viral gene and heat shock cognate 70
Bian, Zhongqi, Xiao, An, Cao, Mingmei, Liu, Mingqiu, Liu, Shuang, Jiao, Ye, Yan, Weiyao, Qi, Zhongtian, Zheng,, Zheng, Zhaoxin
14 Pages
Biological characteristics of the rtA181T/sW172* mutant strain of Hepatitis B virus in animal model - Dai, Jie, Chen, En-Qiang, Bai, Lang, Gong, Dao-Yin, Zhou, Qiao-Ling, Cheng, Xing, Huang, Fei-Jun, Tang,, Tang, Hong
Biological characteristics of the rtA181T/sW172* mutant strain of Hepatitis B virus in animal model
Dai, Jie, Chen, En-Qiang, Bai, Lang, Gong, Dao-Yin, Zhou, Qiao-Ling, Cheng, Xing, Huang, Fei-Jun, Tang,, Tang, Hong
9 Pages
Molecular characterization of hepatitis B virus X gene in chronic hepatitis B patients - Barbini, Luciana, Tadey, Luciana, Fernandez, Silvina, Bouzas, Belen, Campos,, Campos, Rodolfo
Molecular characterization of hepatitis B virus X gene in chronic hepatitis B patients
Barbini, Luciana, Tadey, Luciana, Fernandez, Silvina, Bouzas, Belen, Campos,, Campos, Rodolfo
7 Pages
Experimental chronic hepatitis B infection of neonatal tree shrews (Tupaia belangeri chinensis): A model to study molecular causes for susceptibility and disease progression to chronic hepatitis in humans - Wang, Qi, Schwarzenberger, Paul, Yang, Fang, Zhang, Jingjing, Su, Jianjia, Yang, Chun, Cao, Ji, Ou, Chao, Liang, Liang, Shi, Junlin, Wang, Duoping, Wang, Jia, Wang, Xiaojuan, Ruan, Ping, Li, Yuan
Experimental chronic hepatitis B infection of neonatal tree shrews (Tupaia belangeri chinensis): A model to study molecular causes for susceptibility and disease progression to chronic hepatitis in humans
Wang, Qi, Schwarzenberger, Paul, Yang, Fang, Zhang, Jingjing, Su, Jianjia, Yang, Chun, Cao, Ji, Ou, Chao, Liang, Liang, Shi, Junlin, Wang, Duoping, Wang, Jia, Wang, Xiaojuan, Ruan, Ping, Li, Yuan
9 Pages
The characteristics of the synonymous codon usage in hepatitis B virus and the effects of host on the virus in codon usage pattern - Ma, Ming-ren, Ha, Xiao-qin, Ling, Hui, Wang, Mei-liang, Zhang, Fang-xin, Zhang, Shang-di, Li, Ge, Yan,, Yan, Wei
The characteristics of the synonymous codon usage in hepatitis B virus and the effects of host on the virus in codon usage pattern
Ma, Ming-ren, Ha, Xiao-qin, Ling, Hui, Wang, Mei-liang, Zhang, Fang-xin, Zhang, Shang-di, Li, Ge, Yan,, Yan, Wei
10 Pages
Unusual presentation of hepatitis B serological markers in an Amerindian community of Venezuela with a majority of occult cases - Cardona,, Loureiro,, Garzaro,, Duarte,, García,, Pacheco,, Chemin, Isabelle, Pujol,
7 Pages
expand_more