#hyperlipidemia

16 Books
Pharmacology E-Book - Craig W. Stevens, George M. Brenner
Pharmacology E-Book
Craig W. Stevens, George M. Brenner
903 Pages
Therapy in Nephrology and Hypertension E-Book - Christopher S. Wilcox
2433 Pages
Preventive Cardiology: A Companion to Braunwald
1469 Pages
Rapid Review Pharmacology E-Book - Laszlo Kerecsen, Thomas L. Pazdernik
Rapid Review Pharmacology E-Book
Laszlo Kerecsen, Thomas L. Pazdernik
640 Pages
Cardiology E-Book - Walter J. Paulus, John P. DiMarco, Michael H. Crawford
Cardiology E-Book
Walter J. Paulus, John P. DiMarco, Michael H. Crawford
4756 Pages
Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology E-Book - Anthony J. Mancini, Amy S. Paller
Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology E-Book
Anthony J. Mancini, Amy S. Paller
1840 Pages
Mitigating preventable chronic disease: Progress report of the Cleveland Clinic
Mitigating preventable chronic disease: Progress report of the Cleveland Clinic's Lifestyle 180 program
Ricanati,, Golubić, Mladen, Yang, Dongsheng, Saager, Leif, Mascha,, Roizen,
12 Pages
The effects of berberine on hyperhomocysteinemia and hyperlipidemia in rats fed with a long-term high-fat diet - Chang, Xin-xia, Yan, Hong-mei, Xu, Qiong, Xia, Ming-feng, Bian, Hua, Zhu, Teng-fang, Gao,, Gao, Xin
The effects of berberine on hyperhomocysteinemia and hyperlipidemia in rats fed with a long-term high-fat diet
Chang, Xin-xia, Yan, Hong-mei, Xu, Qiong, Xia, Ming-feng, Bian, Hua, Zhu, Teng-fang, Gao,, Gao, Xin
8 Pages
Plasma levels of lipometabolism-related miR-122 and miR-370 are increased in patients with hyperlipidemia and associated with coronary artery disease - Gao, Wei, He, Hui-Wei, Wang, Ze-Mu, Zhao, Huan, Lian, Xiao-Qing, Wang, Yong-Sheng, Zhu, Jun, Yan, Jian-Jun, Zhang, Ding-Guo, Yang, Zhi-Jian, Wang, Lian-Sheng
Plasma levels of lipometabolism-related miR-122 and miR-370 are increased in patients with hyperlipidemia and associated with coronary artery disease
Gao, Wei, He, Hui-Wei, Wang, Ze-Mu, Zhao, Huan, Lian, Xiao-Qing, Wang, Yong-Sheng, Zhu, Jun, Yan, Jian-Jun, Zhang, Ding-Guo, Yang, Zhi-Jian, Wang, Lian-Sheng
8 Pages
Bioactivity-guided fractionation of the triglyceride-lowering component and in vivoand in vitroevaluation of hypolipidemic effects of Calyx seu Fructus Physalis - Yang, Yihui, Piao, Xianmei, Zhang, Mingyu, Wang, Xiaodan, Xu, Bing, Zhu, Jiuxin, Fang, Zhiwei, Hou, Yunlong, Lu, Yanjie, Yang,, Yang, Baofeng
Bioactivity-guided fractionation of the triglyceride-lowering component and in vivoand in vitroevaluation of hypolipidemic effects of Calyx seu Fructus Physalis
Yang, Yihui, Piao, Xianmei, Zhang, Mingyu, Wang, Xiaodan, Xu, Bing, Zhu, Jiuxin, Fang, Zhiwei, Hou, Yunlong, Lu, Yanjie, Yang,, Yang, Baofeng
8 Pages
Pollock oil supplementation modulates hyperlipidemia and ameliorates hepatic steatosis in mice fed a high-fat diet - Yang, Zhi-Hong, Miyahara, Hiroko, Takeo, Jiro, Hatanaka, Akimasa, Katayama,, Katayama, Masashi
Pollock oil supplementation modulates hyperlipidemia and ameliorates hepatic steatosis in mice fed a high-fat diet
Yang, Zhi-Hong, Miyahara, Hiroko, Takeo, Jiro, Hatanaka, Akimasa, Katayama,, Katayama, Masashi
10 Pages
expand_more