#prognosis

99 Books
Do younger women with non-metastatic and non-inflammatory breast carcinoma have poor prognosis? - Mathew, Aleyamma, Pandey, Manoj, Rajan,, Rajan, Balakrishnan
7 Pages
Absolute lymphocyte count is associated with survival in ovarian cancer independent of tumor-infiltrating lymphocytes - Milne, Katy, Alexander, Cheryl, Webb,, Sun, Winnie, Dillon, Kristy, Kalloger,, Gilks,, Clarke, Blaise, Köbel, Martin, Nelson,
Absolute lymphocyte count is associated with survival in ovarian cancer independent of tumor-infiltrating lymphocytes
Milne, Katy, Alexander, Cheryl, Webb,, Sun, Winnie, Dillon, Kristy, Kalloger,, Gilks,, Clarke, Blaise, Köbel, Martin, Nelson,
12 Pages
Significance of EpCAM and TROP2 expression in non-small cell lung cancer - Pak, Min, Shin, Dong, Lee, Chang, Lee,, Lee, Min
8 Pages
Overexpression of FoxM1 is associated with tumor progression in patients with clear cell renal cell carcinoma - Xue, Yi-Jun, Xiao, Ri-Hai, Long, Da-Zhi, Zou, Xiao-Feng, Wang, Xiao-Ning, Zhang, Guo-Xi, Yuan, Yuan-Hu, Wu, Geng-Qing, Yang, Jun, Wu, Yu-Ting, Xu, Hui, Liu, Fo-Lin, Liu, Min
Overexpression of FoxM1 is associated with tumor progression in patients with clear cell renal cell carcinoma
Xue, Yi-Jun, Xiao, Ri-Hai, Long, Da-Zhi, Zou, Xiao-Feng, Wang, Xiao-Ning, Zhang, Guo-Xi, Yuan, Yuan-Hu, Wu, Geng-Qing, Yang, Jun, Wu, Yu-Ting, Xu, Hui, Liu, Fo-Lin, Liu, Min
13 Pages
Prognostic significance of muc4 expression in gallbladder carcinoma - Lee, Hyeon, Cho, Min-Sun, Kim,, Kim, Tae
7 Pages
Relationships between serum HER2 ECD, TIMP-1 and clinical outcomes in Taiwanese breast cancer - Tsai, Hsiu-Pei, Chen, Shin-Cheh, Chien, Huei-Tzu, Jan, Yi-Yin, Chao, Tzu-Chieh, Chen, Miin-Fu, Hsieh,, Hsieh, Ling-Ling
Relationships between serum HER2 ECD, TIMP-1 and clinical outcomes in Taiwanese breast cancer
Tsai, Hsiu-Pei, Chen, Shin-Cheh, Chien, Huei-Tzu, Jan, Yi-Yin, Chao, Tzu-Chieh, Chen, Miin-Fu, Hsieh,, Hsieh, Ling-Ling
8 Pages
Clinical significance of SOX9 in human non-small cell lung cancer progression and overall patient survival - Zhou, Chun-Hui, Ye, Li-Ping, Ye, Shi-Xing, Li, Yan, Zhang, Xin-Yin, Xu, Xin-Yu, Gong,, Gong, Li-Yun
Clinical significance of SOX9 in human non-small cell lung cancer progression and overall patient survival
Zhou, Chun-Hui, Ye, Li-Ping, Ye, Shi-Xing, Li, Yan, Zhang, Xin-Yin, Xu, Xin-Yu, Gong,, Gong, Li-Yun
9 Pages
Up-regulated oncoprotein P28GANK correlates with proliferation and poor prognosis of human glioma - Yang, Yang, Zhang, Chunli, Li, Li, Gao, Yusong, Luo, Xinming, Zhang, Yadong, Liu, Weiping, Fei,, Fei, Zhou
Up-regulated oncoprotein P28GANK correlates with proliferation and poor prognosis of human glioma
Yang, Yang, Zhang, Chunli, Li, Li, Gao, Yusong, Luo, Xinming, Zhang, Yadong, Liu, Weiping, Fei,, Fei, Zhou
7 Pages
Prognostic significance of tumor markers in T4a gastric cancer - Liu, Xiaowen, Cai, Hong, Wang,, Wang, Yanong
Prognostic significance of tumor markers in T4a gastric cancer
Liu, Xiaowen, Cai, Hong, Wang,, Wang, Yanong
9 Pages
The prognostic value of schizontaemia in imported Plasmodium falciparum malaria - van, de, Vliegenthart-Jongbloed, Klaske, Koelewijn, Rob
The prognostic value of schizontaemia in imported Plasmodium falciparum malaria
van, de, Vliegenthart-Jongbloed, Klaske, Koelewijn, Rob
7 Pages
Increased expression of Golgi phosphoprotein-3 is associated with tumor aggressiveness and poor prognosis of prostate cancer - Hua, Xing, Yu, Lina, Pan, Wenhai, Huang, Xiaoxiao, Liao, Zexiao, Xian, Qi, Fang, Li, Shen,, Shen, Hong
Increased expression of Golgi phosphoprotein-3 is associated with tumor aggressiveness and poor prognosis of prostate cancer
Hua, Xing, Yu, Lina, Pan, Wenhai, Huang, Xiaoxiao, Liao, Zexiao, Xian, Qi, Fang, Li, Shen,, Shen, Hong
7 Pages
Squamous cell carcinoma of the oral cavity and the oropharynx in patients less than 40 years of age: a 20-year analysis - Udeabor,, Rana, Majeed, Wegener, Gerd, Gellrich, Nils-Claudius, Eckardt,
7 Pages
Nuclear overexpression of metastasis-associated protein 1 correlates significantly with poor survival in nasopharyngeal carcinoma - Li, Wen-Fei, Liu, Na, Cui, Rui-Xue, He, Qing-Mei, Chen, Mo, Jiang, Ning, Sun, Ying, Zeng, Jing, Liu, Li-Zhi, Ma,, Ma, Jun
Nuclear overexpression of metastasis-associated protein 1 correlates significantly with poor survival in nasopharyngeal carcinoma
Li, Wen-Fei, Liu, Na, Cui, Rui-Xue, He, Qing-Mei, Chen, Mo, Jiang, Ning, Sun, Ying, Zeng, Jing, Liu, Li-Zhi, Ma,, Ma, Jun
9 Pages
Expression of heat shock protein 70 in nasopharyngeal carcinomas: different expression patterns correlate with distinct clinical prognosis - Cai, Man-Bo, Wang, Xiao-Pai, Zhang, Jia-Xing, Han, Hui-Qiong, Liu, Chao-Chun, Bei, Jin-Xin, Peng, Ruo-Jun, Liang, Yi, Feng, Qi-Sheng, Wang, Hai-Yun, Chen, Li-Zhen, Fu, Sha, Kang, Tiebang, Shao, Jian-Yong, Zeng, Yi-Xin
Expression of heat shock protein 70 in nasopharyngeal carcinomas: different expression patterns correlate with distinct clinical prognosis
Cai, Man-Bo, Wang, Xiao-Pai, Zhang, Jia-Xing, Han, Hui-Qiong, Liu, Chao-Chun, Bei, Jin-Xin, Peng, Ruo-Jun, Liang, Yi, Feng, Qi-Sheng, Wang, Hai-Yun, Chen, Li-Zhen, Fu, Sha, Kang, Tiebang, Shao, Jian-Yong, Zeng, Yi-Xin
10 Pages
GOLPH3 overexpression correlates with tumor progression and poor prognosis in patients with clinically N0 oral tongue cancer - Li, Huan, Guo, Ling, Chen, Shu-Wei, Zhao, Xiao-Hui, Zhuang, Shi-Min, Wang, Li-Ping, Song, Li-Bing, Song,, Song, Ming
GOLPH3 overexpression correlates with tumor progression and poor prognosis in patients with clinically N0 oral tongue cancer
Li, Huan, Guo, Ling, Chen, Shu-Wei, Zhao, Xiao-Hui, Zhuang, Shi-Min, Wang, Li-Ping, Song, Li-Bing, Song,, Song, Ming
8 Pages
Molecular characteristics and chromatin texture features in acute promyelocytic leukemia - De, Albuquerque,, Pereira-Cunha, Fernanda, Albanez,, Pagnano,, Costa,, Metze, Konradin, Lorand-Metze,, Lorand-Metze, Irene
Molecular characteristics and chromatin texture features in acute promyelocytic leukemia
De, Albuquerque,, Pereira-Cunha, Fernanda, Albanez,, Pagnano,, Costa,, Metze, Konradin, Lorand-Metze,, Lorand-Metze, Irene
8 Pages
High preoperative blood levels of HE4 predicts poor prognosis in patients with ovarian cancer - Kalapotharakos, Grigorios, Asciutto, Christine, Henic, Emir, Casslén, Bertil, Borgfeldt,, Borgfeldt, Christer
High preoperative blood levels of HE4 predicts poor prognosis in patients with ovarian cancer
Kalapotharakos, Grigorios, Asciutto, Christine, Henic, Emir, Casslén, Bertil, Borgfeldt,, Borgfeldt, Christer
9 Pages
Role of 2D strain in the early identification of left ventricular dysfunction and in the risk stratification of systemic sclerosis patients - Cusmà, Zito, Concetta, Bagnato, Gianluca, Oreto, Giuseppe, Di, Bagnato, Gianfilippo, Carerj,, Carerj, Scipione
Role of 2D strain in the early identification of left ventricular dysfunction and in the risk stratification of systemic sclerosis patients
Cusmà, Zito, Concetta, Bagnato, Gianluca, Oreto, Giuseppe, Di, Bagnato, Gianfilippo, Carerj,, Carerj, Scipione
8 Pages
High level of miR-221/222 confers increased cell invasion and poor prognosis in glioma - Zhang, Chunzhi, Zhang, Junxia, Hao, Jianwei, Shi, Zhendong, Wang, Yingyi, Han, Lei, Yu, Shizhu, You, Yongping, Jiang, Tao, Wang, Jinhuan, Liu, Meili, Pu, Peiyu, Kang, Chunsheng
High level of miR-221/222 confers increased cell invasion and poor prognosis in glioma
Zhang, Chunzhi, Zhang, Junxia, Hao, Jianwei, Shi, Zhendong, Wang, Yingyi, Han, Lei, Yu, Shizhu, You, Yongping, Jiang, Tao, Wang, Jinhuan, Liu, Meili, Pu, Peiyu, Kang, Chunsheng
11 Pages
Vaginal treatment of endometrial cancer: role in the elderly - Moscarini, Massimo, Ricciardi, Enzo, Quarto, Alessandro, Maniglio, Paolo, Caserta,, Caserta, Donatella
Vaginal treatment of endometrial cancer: role in the elderly
Moscarini, Massimo, Ricciardi, Enzo, Quarto, Alessandro, Maniglio, Paolo, Caserta,, Caserta, Donatella
6 Pages
Reduced expression of SMAD4 in gliomas correlates with progression and survival of patients - He, Shi-ming, Zhao, Zhen-wei, Wang, Yuan, Zhao, Ji-pei, Wang, Liang, Hou, Fang, Gao,, Gao, Guo-dong
Reduced expression of SMAD4 in gliomas correlates with progression and survival of patients
He, Shi-ming, Zhao, Zhen-wei, Wang, Yuan, Zhao, Ji-pei, Wang, Liang, Hou, Fang, Gao,, Gao, Guo-dong
7 Pages
Decreased expression of LATS1 is correlated with the progression and prognosis of glioma - Ji, Tianhai, Liu, Dan, Shao, Wei, Yang, Wensheng, Wu, Haiqiao, Bian,, Bian, Xiuwu
Decreased expression of LATS1 is correlated with the progression and prognosis of glioma
Ji, Tianhai, Liu, Dan, Shao, Wei, Yang, Wensheng, Wu, Haiqiao, Bian,, Bian, Xiuwu
9 Pages
EGFR protein overexpression correlates with chromosome 7 polysomy and poor prognostic parameters in clear cell renal cell carcinoma - ÄorÄ‘ević, Gordana, Matušan, Hadžisejdić, Ita, MariÄić, Anton, Grahovac, Blaženka, Jonjić,, Jonjić, Nives
EGFR protein overexpression correlates with chromosome 7 polysomy and poor prognostic parameters in clear cell renal cell carcinoma
ÄorÄ‘ević, Gordana, Matušan, Hadžisejdić, Ita, MariÄić, Anton, Grahovac, Blaženka, Jonjić,, Jonjić, Nives
8 Pages
X-linked inhibitor of apoptosis positive nuclear labeling: a new independent prognostic biomarker of breast invasive ductal carcinoma - Zhang, Yutao, Zhu, Jianhua, Tang, Yun, Li, Feng, Zhou, Hongyuan, Peng, Bofang, Zhou, Chifeng, Fu,, Fu, Rong
X-linked inhibitor of apoptosis positive nuclear labeling: a new independent prognostic biomarker of breast invasive ductal carcinoma
Zhang, Yutao, Zhu, Jianhua, Tang, Yun, Li, Feng, Zhou, Hongyuan, Peng, Bofang, Zhou, Chifeng, Fu,, Fu, Rong
9 Pages
Effects of plasma concentrations of 5-fluorouracil on long-term survival after treatment with a definitive 5-fluorouracil/cisplatin-based chemoradiotherapy in Japanese patients with esophageal squamous cell carcinoma - Kuwahara, Akiko, Yamamori, Motohiro, Kadoyama, Kaori, Nishiguchi, Kohshi, Nakamura, Tsutomu, Miki, Ikuya, Tamura, Takao, Okuno, Tatsuya, Omatsu, Hideaki, Sakaeda,, Sakaeda, Toshiyuki
Effects of plasma concentrations of 5-fluorouracil on long-term survival after treatment with a definitive 5-fluorouracil/cisplatin-based chemoradiotherapy in Japanese patients with esophageal squamous cell carcinoma
Kuwahara, Akiko, Yamamori, Motohiro, Kadoyama, Kaori, Nishiguchi, Kohshi, Nakamura, Tsutomu, Miki, Ikuya, Tamura, Takao, Okuno, Tatsuya, Omatsu, Hideaki, Sakaeda,, Sakaeda, Toshiyuki
7 Pages
The prognostic significance of p63 and Ki-67 expression in myoepithelial carcinoma - Jiang, You-Hua, Cheng, Bo, Ge, Ming-Hua, Zhang,, Zhang, Gu
The prognostic significance of p63 and Ki-67 expression in myoepithelial carcinoma
Jiang, You-Hua, Cheng, Bo, Ge, Ming-Hua, Zhang,, Zhang, Gu
7 Pages
MiRNA expression patterns predict survival in glioblastoma - Niyazi, Maximilian, Zehentmayr, Franz, Niemöller,, Eigenbrod, Sabina, Kretzschmar, Hans, Osthoff, Klaus-Schulze, Tonn, Jörg-Christian, Atkinson, Mike, Mörtl, Simone, Belka,, Belka, Claus
MiRNA expression patterns predict survival in glioblastoma
Niyazi, Maximilian, Zehentmayr, Franz, Niemöller,, Eigenbrod, Sabina, Kretzschmar, Hans, Osthoff, Klaus-Schulze, Tonn, Jörg-Christian, Atkinson, Mike, Mörtl, Simone, Belka,, Belka, Claus
8 Pages
expand_more